Aan de slag met nieuwe bewustwordingsaanpak

800 533 maryke

Oud worden in onze prachtige provincie Overijssel, wie wil dat niet? Maar kan het ook? Om te komen tot een nieuwe aanpak om ouderen zelf op tijd aan te zetten tot actie, interviewden Maria Walters en Arjan in ‘t Veld de afgelopen weken meer dan 25 regionale en lokale creatieve denkers en experts. Zij delen hier hun eerste bevindingen.

Overijssel vergrijst

Het aantal 65+ huishoudens in onze provincie zal tot 2040 nog eens met bijna 70.000 toenemen. Van 140.000 tot 210.000. 50% van onze 65-plussers woont nu al in een koop- of huurwoning die ongeschikt is om in oud te worden. En in heel Overijssel zijn momenteel ‘maar’ 14.000 voor hen geschikte koopwoningen beschikbaar. Hoe gaan we dat oplossen? Enerzijds zal meer gebouwd moeten worden. Corporaties, projectontwikkelaars en overheden zijn daar al druk mee. Anderzijds moeten ouderen tijdig in actie gaan komen om zich op de toekomst voor te bereiden.

“Ongeschikte woningen en een tekort aan nieuwe geschikte woningen, is natuurlijk geen nieuw vraagstuk”, aldus Maria Walters

Zeven jaar bewustwordingscampagne

Maria Walters is daarom alweer 7 jaar geleden met Lang Zult U Wonen gestart. Een campagne gericht op ouderen om hen te stimuleren tijdig na te gaan denken over het aanpassen van de eigen woning. Om voorbereid te zijn op de toekomst. De campagne geeft concrete tips en adviezen, bijvoorbeeld van bouwkundigen en woonexperts. De Provincie Overijssel was één van de eerste provincies die deze campagne groots omarmde en heeft zo (mede) mogelijk gemaakt dat vele Overijsselse gemeenten met Lang Zult U Wonen aan de slag zijn gegaan. Met succes.

In 7 jaar is veel veranderd. Steeds meer gemeenten en andere stakeholders zijn eigen initiatieven gestart. En ook ouderen staan er anders in. Zij starten vaker zelf iets of verhuizen uit voorzorg naar een toekomstbestendige woning. En ook bij woningcorporaties wordt succes geboekt met diverse doorstromingsprogramma’s. Daardoor drong de vraag zich op: is Lang Zult U Wonen in haar huidige vorm nog nodig, of is een andere aanpak gewenst? En hoe ziet zo’n bewustwordingsaanpak er dan anno 2020 uit? Met die vraag zijn 25 frisse, creatieve denkers en experts uit de regio uitgenodigd voor een (digitaal) interview. Van woningcorporaties, tot ouderenverenigingen en van welzijn tot thuiszorg.

25 Frisse denkers: 8 bevindingen

  1. Er is een kloof tussen overheid en ouderen. Vraag en aanbod sluiten niet naadloos op elkaar aan. Het gevolg: aanbod zonder vraag en vraag zonder passend aanbod.
  2. Bewustwording kan alleen ‘samen’ worden aangepakt. Waarbij ieder van de partners een deel voor zijn of haar rekening neemt. Er is niet één natuurlijke eigenaar van het totale ‘ouderen’vraagstuk.
  3. Er gebeurt al heel veel wat raakt aan bewustwording. Versnipperd en overlappend. Dat bij elkaar brengen gaat al erg helpen. De provincie kan die rol goed op zich nemen.
  4. Dé oudere bestaat niet. Gemeenten, maar ook corporaties en andere belanghebbenden moeten inzien dat ze met verschillende typen ouderen te maken hebben. Niet iedereen kan of wil tijdig zijn woning aanpassen bijv.
  5. Ouderen worden in veel gevallen niet of nauwelijks écht betrokken. Tot hun eigen frustratie. Achteraf vragen wat zij van iets vinden is niet genoeg. Samen ontwikkelen moet het credo zijn.
  6. Bewustwording gaat over meer dan wonen of zorg. Het gaat over ‘voorbereiden op het ouder worden’. En daarmee ook over geldzaken, zingeving, gezondheid etc.
  7. Bewustwording is niet ‘klaar’ en nog steeds hard nodig. Vooral de ouderen die wel kunnen, maar nog niet willen voorbereiden, zijn een moeilijk te bewegen doelgroep.
  8. Een bewustwordingaanpak moet lokaal worden georganiseerd, maar wel in aansluiting met provinciale en landelijke initiatieven.

Ontwerpen, testen en toetsen

De komende weken worden deze en andere bevindingen in zogenaamde ‘Design Sprints’ verder uitgewerkt en getoetst. Een groot deel van de geïnterviewde experts neemt daaraan deel. Het uiteindelijke doel is een concrete en duurzame aanpak voor de komende jaren, waaraan partijen zich willen verbinden. In tijd en geld.

Maria werkt voor dit project samen met Arjan in ‘t Veld van Bureauvijftig. Hij is gespecialiseerd in communicatiecampagnes gericht op ouderen. Voor meer informatie mail naar maria@langzultuwonen.nl

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy