Helft inwoners Schelfhorst vindt hun woning niet toekomstbestendig

1024 683 maryke

De helft van de wijkbewoners van de Almelose wijk Schelfhorst vindt hun woning ongeschikt om ouder in te worden. Dat is een van de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor van GGD Twente. Cristel Boom en Karlijn Tijhuis van GGD Twente vertellen over het onderzoek en hoe het staat met de gezondheid van inwoners van Schelfhorst.

Brede kijk op gezondheid

De Gezondheidsmonitor kijkt heel breed naar gezondheid. “In het verleden werd gezondheid vaak gezien als de afwezigheid van ziekte. Tegenwoordig ligt het accent niet op ziekte, maar op wat mensen wél kunnen. Deze brede blik wordt ook wel ‘Positieve Gezondheid’ genoemd”, vertelt Karlijn, adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Twente.

Positieve Gezondheid gaat over veerkracht, aanpassingsvermogen, geluk, betrokkenheid en zelfregie. Over een fijn sociaal leven hebben, je mentaal lekker voelen en veilig en comfortabel wonen. Al deze onderwerpen bepalen hoe iemand zich voelt en komen in de Gezondheidsmonitor aan bod.

Gezondheid in cijfers

De Gezondheidsmonitor levert veel cijfers op. “De cijfers geven een goed beeld van hoe ouderen in Schelfhorst hun gezondheid ervaren. Het gaat hier om een eigen oordeel van mensen over hun gezondheid”, vertelt Cristel, onderzoeker publieke gezondheid.

66% van de ouderen in Schelfhorst ervaart hun gezondheid als goed tot zeer goed.  65% Van de ondervraagden geeft hun geluk een 8 of hoger. Maar liefst 86% vindt het leven zinvol.

Aan de ouderen is ook gevraagd hoe het met hun gezondheidsvaardigheden zit. “Om regie te kunnen voeren op je leven, heb je deze gezondheidsvaardigheden nodig”, legt Cristel uit. “Dit zijn vaardigheden om bijvoorbeeld informatie over je gezondheid te vinden en te gebruiken bij beslissingen over jouw gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan het inschatten wanneer een second opinion nodig is. Of aan het lezen van informatie uit de media over hoe je gezonder kunt leven”.

Van de ouderen in Schelfhorst is 37% voldoende, 49% matig en 14% onvoldoende gezondheidsvaardig. Ook blijkt dat 15% veel, 66% matig en 19% onvoldoende zelfregie ervaart.

Belangrijk is ook het gevoel erbij te horen en contact te hebben met anderen. Dit is een diepe behoefte van mensen en een belangrijk onderdeel van onze gezondheid.

88% Is betrokken bij (sommige) mensen in de buurt. En 39% heeft een beetje tot veel gedaan voor de buurt.

Inwoners van Schelfhorst en de rest van Almelo voelen zich min of meer even gezond en hebben vergelijkbare gezondheidsvaardigheden. Maar verschillen zijn er ook, vooral over de toekomstbestendigheid van de woning.

53% van de wijkbewoners van Schelfhorst vindt zijn of haar woning geschikt om ouder in te worden. 63% van de oudere inwoners in Almelo vindt hun woning toekomstbestendig.

Verhalen achter de cijfers

De GGD heeft met de Gezondheidsmonitor een goed beeld hoe mensen hun gezondheid ervaren. “Wij willen nu ook graag weten welke verhalen en ervaringen achter de cijfers van onze Gezondheidsmonitor zitten”, zegt Karlijn. “Daarom doet de GGD Twente mee in het TOPFIT Citizenlab”.

In TOPFIT Citizenlab zoeken burgers en onderzoekers samen antwoord op de vraag hoe inwoners van Schelfhorst veilig en gezond oud kunnen worden in hun eigen woning en wijk. Wijkbewoner Rembrandt de Vries nam het initiatief voor dit burgeronderzoek.

Oproep

Het burgeronderzoek is inmiddels in volle gang. Maar meedoen kan nog steeds! TOPFIT zoekt (oudere) inwoners die hun ervaringen en verhalen willen delen. En vooruit willen kijken en nadenken over een Schelfhorst waar het veilig, gezond en prettig ouder worden is.

Aanmelden kan bij onderzoeker Karin van Leersum.
Mailc.m.vanleersum@utwente.nl
Telefoon: 053-489 5293
Of via het contactformulier op de website.
De gesprekken zullen plaatsvinden in wijkcentrum De Schelf.

Meer weten over Gezondheid van Almelo in cijfers?

Op de website van GGD Twente vindt u meer over de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voor Almelo.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy