Wie zijn wij?
Onderzoekspartners in Schelfhorst

Samen nieuwe kennis verzamelen

Als burgerwetenschapper in de Almelose wijk Schelfhorst werkt u samen met verschillende projectpartners. Al deze samenwerkingspartners hebben net als u het doel om nieuwe kennis en inzichten te verzamelen om duidelijk te krijgen wat er nodig is in de wijk om veilig en gezond ouder te worden. 

De burgerwetenschappers in de wijk

In Schelfhorst gaan meerdere burgerwetenschappers aan de slag met vraag wat er nodig en belangrijk is om veilig en gezond oud te worden in de wijk. Als u als burgerwetenschapper bijdraagt aan het onderzoek werkt u daarvoor samen met de onderzoekers van de Universiteit Twente, hogeschool Saxion en het ROC van Twente. Maar ook met collega-burgerwetenschappers. In het onderzoeksteam wordt bekeken hoe u persoonlijk vanuit uw interesse en expertise kan bijdragen aan het onderzoek. In de rol van burgerwetenschapper bent u co-onderzoeker en draagt u bij aan echte wetenschappelijke resultaten. 

Universiteit Twente, Saxion en ROC

Onderzoekers van Universiteit Twente, hogeschool Saxion en het ROC van Twente werken voor het onderzoek samen met u als burgerwetenschapper. Dat doen ze in het kader van het Topfit Citizenlab. Topfit Citizenlab is een samenwerking van onderzoekers, ontwikkelaars en burgers. Samen werken ze aan oplossingen om gezondheid en geluk te bevorderen. Dat doen ze in verschillende project, het project in de wijk Schelfhorst is één van die projecten. 

De GGD Twente

Ook de GGD Twente is één van de samenwerkingspartners in de wijk Schelhorst. De GGD Twente is de gezondheidsdienst voor alle inwoners van Twente. Het werk van de GGD is erop gericht de gezondheid van burgers te verbeteren. Door te helpen gezonde keuzes te maken en door te voorkomen dat mensen ziek worden. De GGD doet al jaren veel onderzoek in de wijk en wil in dit project onderzoeken of burgerwetenschap nieuwe inzichten en kennis kan opleveren.

De gemeente Almelo

Schelfhorst is een wijk van de gemeente Almelo. De gemeente Almelo krijgt net als iedere gemeente te maken met de toenemende vergrijzing. Tussen 2020 en 2030 zal het aantal 75-plussers in Almelo met ongeveer 2400 toenemen van 9.400 naar 11.800 inwoners. Hiervan woont 95,4% nog zelfstandig. De gemeente is als samenwerkingspartner benieuwd naar de veranderende behoeften in de wijk als gevolg van de vergrijzing.

 

 

Lang zult u wonen

Lang zult u wonen is de naam van de bewustwordingscampagne om 55+ers te informeren en motiveren om zich tijdig voor te bereiden op het ouder worden. De bewustwordingscampagne  is ontstaan in Overijssel en wordt inmiddels in heel Nederland ingezet om inwoners tips en adviezen te geven over het veiliger en comfortabeler maken van de woonomgeving. Als samenwerkingspartner wil Lang zult u wonen samen met de burgerwetenschappers en inwoners van de wijk Schelfhorst onderzoeken op welke manier wijkbewoners zich voorbereiden op hun oude dag en welke informatie hen daarbij kan helpen. 

Samenwerking in TOPFIT Citizenlab

TOPFIT Citizenlab is een samenwerking van onderzoekers, ontwikkelaars en burgers. Samen werken we aan oplossingen om gezondheid en geluk te bevorderen. Het project in de Almelose wijk Schelfhorst is één van de deelprojecten. Bij het TOPFIT Citizenlab zijn naast de Universiteit Twente, hogeschool Saxion en het ROC van Twente ook de rijksoverheid, de provincie Overijssel, de Regio Twente en de Twenteboard betrokken. 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy